Projektowanie dróg i projekty drogowe - Warszawa

Zajmujemy się projektowaniem infrastruktury drogowej w oparciu o aktualną wiedzę techniczną oraz przepisy

Prawa Budowlanego przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Wykonujemy badania zagęszczenia podłoża przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej Terratest 4000 Stream.

Posiadany przez nas najnowocześniejszy sprzęt pozwala na szybką kontrolę jakości zagęszczenia gruntu bezpośrednio

na budowie oraz na profesjonalne opracowanie wyników przy bardziej złożonych projektach.

Oferujemy nieniszczącą metodę lokalizacji zbrojenia, szacowania jego średnicy oraz pomiaru otuliny

w żelbetowych nawierzchniach drogowych, obiektach inżynierskich, elementach konstrukcji mostów systemem Hilti Ferroscan.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego oraz nawiązana współpraca z doświadczonymi

projektantami z wielu branż pozwala nam podjąć się praktycznie każdego projektu.

Projektowanie drogi krok po kroku przez projektanta drogowego  

Przemyślane projektowanie dróg jest szczególnie ważne w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa. Na ograniczonym obszarze musimy pogodzić wytyczne jednostek miejskich z wymaganiami inwestora w zakresie obsługi komunikacyjnej obiektu, jednocześnie projektując w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Na zagospodarowanym terenie trzeba liczyć się z kolizjami projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem działek objętych inwestycją drogową. Zaprojektowanie drogi krok po kroku nie należy zatem do prostych zadań. Naszym klientom oferujemy usługę wykonania projektu drogi jak również ulicy, na który składają się, w zależności od potrzeb:


- rozwiązania geometryczne w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury drogowej,
- projekt konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnień podłoża,
- projekt oświetlenia i odwodnienia projektowanej drogi lub ulicy,
- projekt wielobranżowy, uwzględniający kolizje projektowanej infrastruktury z istniejącymi sieciami,
- operat wodno – prawny,
- projekty organizacji ruchu.

Biuro projektów drogowych w Warszawie

Z chęcią zajmiemy się prowadzeniem uzgodnień i zatwierdzeń z jednostkami miejskimi w imieniu inwestora. Nasze biuro projektów drogowych pomoże sprawnie przeprowadzić przez wszelkie wymagania formalno-prawne przed rozpoczęciem budowy drogi, m.in. wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Zapewniamy wsparcie w zakresie projektów drogowych w m. st. Warszawa, rozpoczynając od projektów koncepcyjnych, przez projekty budowlane, kończąc na wielobranżowych projektach wykonawczych (uwzględniających opracowania branżowe takie jak: oświetlenie, odwodnienie, kolizje sieci) drogi lub ulicy. W opracowaniach uwzględniamy warunki geologiczne oraz geotechniczne warunki posadowienia, planowany sposób odwodnienia, zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m. st. Warszawie. Współpraca z geodetami pozwala nam na bezproblemowe włączenie elementów projektowanych w istniejącą infrastrukturę drogową. 

Projekt drogowy może występować jako oddzielne opracowanie lub też stanowić część składową projektu zagospodarowania terenu. Współpraca ze specjalistami z wielu branż pokrewnych pozwala nam skutecznie niwelować możliwe punkty kolizyjne istniejących i projektowanych sieci z planowaną infrastrukturą drogową już na etapie projektu.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem projektowym – szczegółowo omówimy planowaną inwestycję oraz wszelkie wymagania formalno-prawne z nią związane.
 

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253