Projektowanie parkingów - Warszawa

Niezależnie od rodzaju inwestycji, wraz z jej wielkością rośnie ilość wymaganych do zapewnienia stanowisk postojowych. 
W ramach świadczonych usług oferujemy wykonanie projektu parkingu, zaczynając od rozwiązań geometrycznych, przez indywidualnie projektowaną konstrukcję nawierzchni, konieczne uzgodnienia z jednostkami miejskimi, projekt organizacji ruchu na parkingu aż po sprawną realizację jego budowy.

Parking: Projekt i dokumentacja - Warszawa

W przypadku każdego projektu prace zaczynamy od wizji lokalnej w terenie, sprawdzając zgodność wymagań inwestora z przepisami obowiązujących ustaw i wytycznych jednostek miejskich. Kolejnym etapem po wykonaniu projektu parkingu w pasie drogowym drogi publicznej jest uzgodnienie proponowanych rozwiązań z Zarządcą Drogi oraz z Zarządzającym Ruchem.

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu infrastruktury drogowej w Warszawie pozwala nam sprawnie przeprowadzić indywidualny projekt organizacji ruchu dopasowany do potrzeb inwestora. Etapem poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych będzie wystąpienie o zajęcie pasa drogowego i zgłoszenie prowadzonych robót w pasie drogowym.


Po uzyskaniu koniecznych uzgodnień i zgłoszeń przystępujemy do budowy parkingu w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury drogowej terenu przyległego. Po zakończeniu prac budowlanych przystępujemy do odtworzenia zieleni oraz zdemontowanej na czas prowadzonych robót infrastruktury.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa inwestycji w zakresie zapewnienia prawidłowej komunikacji pieszej i kołowej.
 

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253