Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy nieniszczące metody badania (NDT) parametrów betonu oraz zbrojenia w konstrukcjach wszelkiego typu. Urządzeniem umożliwiającym dokładne zlokalizowanie zbrojenia, oszacowanie jego średnicy i rozstawu jest posiadany przez nas Hilti Ferroscan PS200. Do oceny wytrzymałości i jednorodności betonu służy młotek Schmidt’a Proceq Original Schmidt Typ N.


System do skanowania zbrojenia Hilti Ferroscan pozwala oszacować średnicę prętów oraz grubość otuliny bez konieczności jej naruszania. Jest to szczególnie istotne w obiektach będących w ciągłym użytku, takich jak mosty, wiadukty czy też inne obiekty użyteczności publicznej.


Urządzenie Hilti Ferroscan PS200 pozwala na:
•    kontrolę jakości i dokładności prac zbrojarskich wykonanych elementów,
•    analizę średnicy i rozstawu zbrojenia przed rozpoczęciem remontu konstrukcji,
•    ocenę grubości otuliny oraz podjęcie zabiegów konserwacyjnych zapobiegających destrukcji zbrojenia.


System Hilti Ferroscan sprawdza się m.in. w budownictwie:
• drogowym (nawierzchnie z płyt betonowych, pylony wiaduktów i mostów, ustroje nośne tuneli, podwaliny ekranów akustycznych),
• kubaturowym (wieńce, ściany, stropy, mury, fundamenty, elementy prefabrykowane),
• wodnym (obudowy kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych).

 

Wyniki pomiarów systemem Hilti Ferroscan dostępne są bezpośrednio po badaniu na dołączonym do systemu monitorze. Profesjonalne oprogramowanie komputerowe pozwala na obróbkę otrzymanych danych oraz tworzenie szczegółowych raportów do dalszej analizy.


Stałe rozszerzanie oferty badań oraz otwartość na ciągły rozwój aparatury pomiarowej w połączeniu z bogatym doświadczeniem i zapleczem technicznym umożliwiają nam sprostanie nawet najbardziej wymagającym zleceniom.

Badania nieniszczące konstrukcji - Warszawa

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253