top of page

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały pozyskane od Użytkowników za pośrednictwem strony www.projektowaniedrogowe.pl (dalej „Strona”).
   

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Dolecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki, adres do korespondencji: ul. Meander 20 m.12,  02-791 Warszawa,
  NIP: 8212600996.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.
   

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

 5. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@projektowaniedrogowe.pl

   

 6. W przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy Strona przetwarza następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - numer telefonu,
  - temat oraz treść wiadomości,
  - ewentualnie dane przedsiębiorcy (m.in. nazwa firmy, adres, numer NIP).
   

 7. W przypadku złożenia zapytania przez adresy mailowe podane na Stronie Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - numer telefonu,
  - temat oraz treść wiadomości,
  - ewentualnie dane przedsiębiorcy (m.in. nazwa firmy, adres, numer NIP).
   

 8. W przypadku wysłania wiadomości na adresy mailowe podane na Stronie  w celu realizacji procesów rekrutacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  - wizerunek,
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - numer telefonu,
  - doświadczenie zawodowe,
  - inne dane zawarte w otrzymanym CV.
   

 9. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług oraz sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów biznesowych. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
   

 10. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych na Stronie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
   

 11. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Strony również w następujących celach:
  - w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  - w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  - w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   

 12. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 10024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.
   

 13. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (m.in. wizerunek, doświadczenie zawodowe) przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, którą wyraził wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   

 14. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
   

 15. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
  -  w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy na Stronie przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,  w którym nastąpiło złożenie zapytania.
  - w zakresie danych na fakturach VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.
  - w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesów rekrutacji przez okres 60 dni licząc od daty ich otrzymania.
   

 16. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (dane komputera). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (komputer, laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze Strony.


  Polityka cookies
  Nasza Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

  Zgoda na cookies
  Podczas pierwszej wizyty na  Stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu Strony. Użytkownik zachowuje możliwość zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki lub też usunięcia plików cookies.
  Należy  pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Cookies podmiotów trzecich
  Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

  Analiza i statystyka
  Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na korzystanie w przypadku Użytkownika z cookies analitycznych na Stronie.

  Logi serwera
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym,. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

bottom of page