Budownictwo drogowe i przebudowa dróg - Warszawa


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy i przebudowy dróg, ulic, skrzyżowań, zjazdów, parkingów, chodników, dróg dla rowerów, odtworzeń nawierzchni i zieleni w m. st. Warszawie. Począwszy od konsultacji z klientem, przez wizję lokalną oraz możliwości techniczne wykonania, dobieramy technologię i materiały pozwalające na wieloletnią i bezproblemową eksploatację zrealizowanej infrastruktury drogowej.


Ilość koniecznych do przeprowadzenia wymagań formalnych potrafi znacząco wydłużyć realizację inwestycji. Naszym klientom oferujemy sprawne prowadzenie uzgodnień z jednostkami miejskimi w zakresie konstrukcji nawierzchni, wystąpienia o zajęcie pasa drogowego, wdrożenia czasowej organizację ruchu na czas prowadzonych robót drogowych oraz odbioru i pozwolenia na użytkowanie.

Firma drogowa zajmująca się budownictwem dróg i mostów

Prowadzimy nadzory nad realizacją inwestycji w zakresie szeroko pojętego budownictwa drogowego, minimalizując negatywny wpływ na płynność ruchu tam, gdzie to możliwe. Wieloletnie doświadczenie projektowo-wykonawcze pozwala nam skutecznie rozwiązywać problemy pojawiające się na etapie realizacji, m.in. kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, terminowo wywiązując się z podjętych zobowiązań oraz dbając o zachowanie najwyższych standardów wykonawczych.
Nawiązana współpraca ze sprawdzonymi dostawcami materiałów pozwala nam zapewnić ciągłość dostaw i powoduje brak przestojów w realizacji budowy drogi.

Niezależnie od stopnia skomplikowania inwestycji, oferujemy pełne wsparcie techniczne oraz ograniczenie czasu realizacji do niezbędnego minimum.

 Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny wykonania robót drogowych.

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253