Badania zagęszczenia podłoża budynków i konstrukcji - Warszawa

Roboty ziemne stanowią duży procent kosztów inwestycji drogowych. Od odpowiedniego przygotowania podłoża zależy trwałość konstrukcji nawierzchni.
 

Posiadane przez nas narzędzia doskonale sprawdzają się w ocenie jakości zagęszczenia podłoża, niezwiązanych podbudów oraz ulepszeń gruntów na większości budów liniowych i kubaturowych.
 

Zależnie od potrzeb i możliwości technicznych oferujemy badanie podłoża przy pomocy:
•    lekkiej płyty dynamicznej,
•    sondy dynamicznej DPL, 
•    płyty statycznej VSS.

 

Lekka płyta dynamiczna Terratest 4000 Stream pozwala na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych robót ziemnych bez potrzeby angażowania ciężkiego sprzętu, jak ma to miejsce przy badaniu płytą statyczną VSS. Badanie podłoża przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej znajdzie zatem zastosowanie w miejscach o utrudnionym dostępie oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia regularnej kontroli prac bez potrzeby ich przerywania.
 

Do najważniejszych zalet badania podłoża przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej można zaliczyć:
•    wysoką dokładność pomiaru,
•    możliwość badania w trudno dostępnych miejscach, np. wykopy wąskoprzestrzenne,
•    krótki czas pomiaru (2 min./punkt pomiarowy),
•    wyniki bezpośrednio po pomiarze.
•    pomiar do ok. 0,40m.

 

Płyta statyczna VSS znajduje zastosowanie w standardowych przypadkach punktów pomiarowych o nieograniczonym dostępie dla ciężkiego sprzętu. Jest to najdokładniejsza z możliwych do przeprowadzenia metod kontroli zagęszczenia nasypów.
 

Badanie podłoża przy pomocy płyty statycznej VSS cechuje:
•    wysoka dokładność pomiaru,
•    długi czas pomiaru (1 godzina/punkt pomiarowy),
•    wyniki bezpośrednio po pomiarze,
•    pomiar do ok. 0,50m.


Oferujemy badanie zagęszczenia podłoża sondą dynamiczną DPL. Urządzenie pozwala określić stopień zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych jak również wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych w trudno dostępnych miejscach.
 

Badanie przy pomocy sondy dynamicznej DPL cechuje:
•    wysoka dokładność pomiaru,
•    długi czas pomiaru (do 10 min./m wgłębny)
•    pomiar do ok. 6,00m


Przeprowadzenie badań podłoża w trakcie prowadzonych robót zapobiega stratom powstałym na skutek osiadania niewystarczająco zagęszczonego podłoża. Oferowane przez nas narzędzia pozwalają szybko i skutecznie sprawdzić jakość wykonanych robót ziemnych oraz zmniejszają ryzyko kosztownych napraw dolnych warstw konstrukcji.

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253