top of page
badania_podloza_background 1.jpg

Inwestycja z wysoką stopą zwrotu

Sprawdź na czym stoisz zanim zbudujesz wymarzony dom na niestabilnym gruncie.

Badania zagęszczenia podłoża budynków i konstrukcji - Warszawa

Znaczną częścią kosztu  inwestycji są roboty ziemne. To od poprawności ich wykonania w dużej mierze zależy, jak trwała będzie konstrukcja nawierzchni czy fundament budynku.

 

Aby zyskać gwarancję jakości wykonania, a tym samym opłacalności inwestycji, warto wykonać badanie zagęszczenia podłoża. Dzięki temu:

  • zapobiegniesz stratom powstałym wskutek niewystarczająco zagęszczonego podłoża,

  • sprawdzisz jakość wykonanych robót ziemnych,

  • zmniejszysz ryzyko uszkodzeń dolnych warstw konstrukcji w przyszłości.

 

Dysponujemy narzędziami, które pozwolą ocenić nie tylko jakość zagęszczenia podłoża, ale także niezwiązanych podbudów oraz ulepszeń gruntów na większości budów liniowych i kubaturowych. Dzięki temu otrzymujesz kompleksową informację o stanie swojej inwestycji, nie tylko drogowej.

Lekka płyta dynamiczna

Lekka płyta dynamiczna Terratest 4000 Stream pozwala na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych robót ziemnych bez potrzeby angażowania ciężkiego sprzętu, jak ma to miejsce przy badaniu płytą statyczną VSS.

Badanie podłoża przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej znajdzie zastosowanie w miejscach o utrudnionym dostępie oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia regularnej kontroli prac bez ich przerywania.

 

Cechy charakterystyczne:

•    wysoka dokładność pomiaru,

•    możliwość badania w trudno dostępnych miejscach, np. wykopy wąskoprzestrzenne,

•    krótki czas pomiaru (2 min./punkt pomiarowy),

•    wyniki bezpośrednio po pomiarze.

•    pomiar do głębokości ok. 0,40 m.

 

 

Sonda dynamiczna DPL

Urządzenie pozwala określić stopień zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych, jak również wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych w trudno dostępnych miejscach.

 

Cechy charakterystyczne:

•    wysoka dokładność pomiaru,

•    długi czas pomiaru (do 10 min./m wgłębny)

•    pomiar do głębokości ok. 6,00 m.

 

 

Płyta statyczna VSS

Znajduje zastosowanie w standardowych przypadkach punktów pomiarowych o nieograniczonym dostępie dla ciężkiego sprzętu. Jest to najdokładniejsza z możliwych do przeprowadzenia metod kontroli zagęszczenia nasypów.

 

Cechy charakterystyczne:

•    wysoka dokładność pomiaru,

•    długi czas pomiaru (1 godzina/punkt pomiarowy),

•    wyniki bezpośrednio po pomiarze,

•    pomiar do głębokości ok. 0,50 m.

 

 

Przeprowadzenie badań podłoża w trakcie prowadzonych robót zapobiega stratom powstałym na skutek osiadania niewystarczająco zagęszczonego podłoża. Oferowane przez nas narzędzia pozwalają szybko i skutecznie sprawdzić jakość wykonanych robót ziemnych oraz zmniejszają ryzyko kosztownych napraw dolnych warstw konstrukcji czy fundamentów wznoszonego budynku.

badania_podloza_background 2.jpg

Skorzystaj z naszej pomocy przy sprawdzeniu gruntu pod Twoją inwestycję!

Zadzwoń lub napisz - z chęcią doradzimy zakres badań podłoża.

bottom of page