• projektowaniedrogowe.pl

Lekka płyta dynamicznaRozpowszechnienie wykorzystania lekkiej płyty dynamicznej w budownictwie drogowym spowodowane jest potrzebą sprostania wymaganiom zagęszczenia podłoża pod nawierzchnie dróg, ulic, zjazdów oraz chodników, stawianym przez projektantów infrastruktury drogowej.


Badanie jakości zagęszczenia podłoża lekką płytą dynamiczną Terratest 4000 Stream

Badanie polega na obciążaniu dynamicznym płyty stalowej o średnicy 30cm, opartej równomiernie na gruncie. Z określonej wysokości na płytę opuszczany jest ciężar 10kg (przy średnio-ciężkiej płycie dynamicznej – 15kg), w wyniku czego następuje ugięcie podłoża znajdującego się pod płytą. Czujniki w urządzeniu odczytują prędkość ugięcia oraz wartość samego ugięcia i na ich podstawie przedstawiają wartość dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2]. Następnie poprzez korelację otrzymanych wyników uzyskujemy wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.


Lekka płyta dynamiczna Terratest 4000 Stream odczyt wyniku badania zagęszczenia podłoża

Badanie jednego punktu pomiarowego zajmuje ok. 2 min. Wynik przedstawiany jest bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia a jego wydruk możliwy jest bezpośrednio na budowie lub też, w zależności od potrzeb, w ramach zbiorczego opracowania.

Użyteczna głębokość, na jakiej możemy określić wskaźnik zagęszczenia podłoża Is, określa się na 0,50m, natomiast maksymalny wymiar ziaren badanego kruszywa - 63mm.


Lekka płyta dynamiczna jest zgodna z niemiecką instrukcją badań TP BF-StB cz. 8.3 - Techniczne warunki badań dla gruntów i skał.

Jest ponadto zgodna z normami:

- ZTV E-StB 09 - Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla robót ziemnych obejmujących budowę dróg,

ZTV A-StB 97 - Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla wykopów przeznaczonych na cele komunikacyjne.


​Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powstało opracowanie pt. „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną – Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa, Listopad 2005r.”, potwierdzające wartości korelacyjne przyjęte w opracowaniach niemieckich.


Lekka płyta dynamiczna zyskuje coraz szersze grono zadowolonych użytkowników.

Wynika to z coraz większej świadomości projektantów i wykonawców w zakresie odpowiedniej kontroli i odbioru prowadzonych robót ziemnych. Prawidłowe zagęszczenie warstw kruszywa pozwala na udzielenie pewnej gwarancji na wykonane prace oraz chroni przed wysokimi kosztami napraw.