• projektowaniedrogowe.pl

Lekka płyta dynamicznaRozpowszechnienie wykorzystania lekkiej płyty dynamicznej w budownictwie drogowym spowodowane jest potrzebą sprostania wymaganiom zagęszczenia podłoża pod nawierzchnie dróg, ulic, zjazdów oraz chodników, stawianym przez projektantów infrastruktury drogowej.Badanie polega na obciążaniu dynamicznym płyty stalowej o średnicy 30cm, opartej równomiernie na gruncie. Z określonej wysokości na płytę opuszczany jest ciężar 10kg (przy średnio-ciężkiej płycie dynamicznej – 15kg), w wyniku czego następuje ugięcie podłoża znajdującego się pod płytą. Czujniki w urządzeniu odczytują prędkość ugięcia oraz wartość samego ugięcia i na ich podstawie przedstawiają wartość dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2]. Następnie poprzez korelację otrzymanych wyników uzyskujemy wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.


Badanie jednego punktu pomiarowego zajmuje ok. 2 min. Wynik przedstawiany jest bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia a jego wydruk możliwy jest bezpośrednio na budowie lub też, w zależności od potrzeb, w ramach zbiorczego opracowania.

Użyteczna głębokość, na jakiej możemy określić wskaźnik zagęszczenia podłoża Is, określa się na 0,50m, natomiast maksymalny wymiar ziaren badanego kruszywa - 63mm.


Lekka płyta dynamiczna jest zgodna z niemiecką instrukcją badań TP BF-StB cz. 8.3 - Techniczne warunki badań dla gruntów i skał.

Jest ponadto zgodna z normami:

- ZTV E-StB 09 - Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla robót ziemnych obejmujących budowę dróg,

ZTV A-StB 97 - Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla wykopów przeznaczonych na cele komunikacyjne.


​Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powstało opracowanie pt. „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną – Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa, Listopad 2005r.”, potwierdzające wartości korelacyjne przyjęte w opracowaniach niemieckich.


Lekka płyta dynamiczna zyskuje coraz szersze grono zadowolonych użytkowników.

Wynika to z coraz większej świadomości projektantów i wykonawców w zakresie odpowiedniej kontroli i odbioru prowadzonych robót ziemnych. Prawidłowe zagęszczenie warstw kruszywa pozwala na udzielenie pewnej gwarancji na wykonane prace oraz chroni przed wysokimi kosztami napraw.


Projektowanie Drogowe Logo

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki © 2018